Апрель 2010 tarixinə aid yazılar:

30.04.2009 — 9:30

            30 апреля 2010, Пятница

əl-Fatihə Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha — aləmlərin Rəbbinə, (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli , (axirətdə isə ancaq möminlərə) rəhmli olana, Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə! Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik! Bizi doğru (düz) yola yönəlt! Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların […]

Yeniliklər

            9 апреля 2010, Пятница

Bloqda xırda, amma vacib texniki dəyişikliklər oldu: WordPress-in ən yeni, 2.9.2. versiyası quruldu (bu WP-inən son versiyasıdır). «All in One SEO Pack» plugini vasitəsilə bloqun axtarış sistemində indekslənməsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıldı. Rəsmlərin daha rahat və gözəl nümayişi üçün «Flexible Lightbox» plugini aktivləşdirildi. Beləcə rəsmlər daha səhmanlı bir tərzdə təqdim olunurlar. Misal üçün bu yazıda olduğu […]