Ноябрь 2008 tarixinə aid yazılar:

Dehen-ül a’lâl

            4 ноября 2008, Вторник

Bir qədim Osmanlı kitabxanasında, XVI-cı əsrdən qalma bir əlyazması tapılıb. Gördüyünüz bu şəkildə, o vaxtların həkimlərinin diş haqqındakı təsəvvürü əks olunub. O zamanki düşüncələrə görə diş ağrısının səbəbi dişlərin içində olan qurdlardır. Hətta indi də bəzi insanlar “dişimi qurd yeyib” deyirlər. Rəsmdə də gördüyünüz kimi, dişin içindəki əjdaha insanlara əziyyət verir.

Чем, как и когда чистить зубы

            1 ноября 2008, Суббота

Ежедневно по нескольку раз мне задают почти одинаковые вопросы о гигиене полости рта. И уже многие годы, каждый день я отвечаю почти одно и тоже. Итак, что же спрашивают? Вопросов конечно очень много, но все в принципе только варианты этих 3-х основных: Чем чистить зубы? (все надеятся получить название пасты и таким чудесным образом избавиться […]